Herstal, Liège, Belgique
info@aquatic-science.com

Biobooster+

Biobooster+

Biobooster+ is een geconcentreerde formulering die de werking van nuttige micro-organismen in de vijver stimuleert. Het effect op organische vervuilingen is reeds zichtbaar na enkele uren. Bioboos­ter+ gaat vervolgens de ontwikkeling van bacteriën versterken, wat leidt tot een totale verwijdering van afval. Een formulering zonder fytoproducten of giftige stoffen voor de filtratie, zorgt ervoor dat het milieu en de vissen er sterker en gezonder mee worden. Op lan­gere termijn zal het gebruik van Biobooster+ en Bactogen samen met onze hoogwaardige voeding Ichi Food de vorming van orga­nisch afval in uw vijver sterk verminderen, alsook de filtervervuiling en de giftige ammoniakpieken voor de vissen.

Categorie:

Beschrijving

Samenstelling: mineralen, oxide mineralen waarvoor de enige metabolieten zijn zuustof en mineralen.

Gebruik: De bus goed schudden voor gebruik. Het water in de vijver moet een goede stroming hebben en de filterinstallatie goed werken. Met een watertem­peratuur vanaf 14°C, Biobooster+ toebrengen op het wateroppervlak. Begin na enkele minuten het afval te verwijderen dat op het oppervlakte komt dri­jven. Hoe meer afval men verwijdert van het oppervlak, hoe beter het resultaat. De vorming van wat schuim is normaal en van voorbijgaande aard. Het water kan wat troebel worden maar dit verdwijnt na enkele dagen. Zet de behande­ling met Bactogen verder. Gebruik Biobooster+ regelmatig maar respecteer een tijdspanne van minstens 15 dagen tussen twee behandelingen. Opslag: Droog bewaren tussen de 10 en 25°C. Bij normale bewaaromstandigheden kan het product 6 maanden behouden worden na opening.