Herstal, Liège, Belgique
info@aquatic-science.com

Categorie: Bekkenreiniging

3.Slibvorming beperken

In de natuur bestaat er geen continue stabiele omgeving. Een natuurlijke vijver zal altijd dichtslibben, de oevers zullen dichtgroeien, geleidelijk aan moerasachtig worden en dan een grasrijke of beboste omgeving worden, afhankelijk van de locatie.  Om dit in uw vijver te voorkomen, is het belangrijk om de ophoping van slib te beperken.  Daarom dient het…
Read more

2. Meet regelmatig uw waterparameters

Het water in uw vijver kan bruin- of groenachtige tinten aannemen. Dit geeft aan dat de waterparameters niet in evenwicht zijn. Als u bijvoorbeeld te veel voer geeft, zullen uw vissen overtollige uitwerpselen produceren en het te veel aan voer onaangeroerd laten. Dit zal het vijverwater beïnvloeden. Het water wordt dan bruinachtig en steeds ondoorzichtiger.…
Read more

1.Plantaardig afval

In een visvijver zijn er twee bronnen van organisch materiaal die kunnen bijdragen tot de verslechtering van de waterkwaliteit. Enerzijds is er het organisch afval (bv. uitwerpselen), anderzijds is er het plantaardig of organisch afval dat door water en wind wordt aangevoerd. Het voederen van de vis kan u makkelijk zelf beheren Bij plantaardig afval…
Read more