Herstal, Liège, Belgique
info@aquatic-science.com

Categorie: Bekkenreiniging

3.Behoud van de waterbalans in alle weersomstandigheden

In de natuur bestaat er niet zoiets als een stabiele omgeving voor altijd.  Een natuurlijke vijver zal altijd dichtslibben, de oevers zullen gekoloniseerd raken, geleidelijk aan moerasachtig worden en dan een grasrijke of beboste omgeving, afhankelijk van de locatie.  Om dit in uw vijver te voorkomen, is het belangrijk om de ophoping van slib te…
Read more

2. Meet regelmatig uw waterparameters

Het water in uw vijver kan bruin- of groenachtige tinten aannemen. Deze tinten komen overeen met verschillende onevenwichtigheden. Als u bijvoorbeeld te veel voer geeft, zullen uw vissen overtollige uitwerpselen produceren en ongegeten voer achterlaten dat het vijverwater zal verrijken. Het water wordt dan bruinachtig en steeds ondoorzichtiger. Het zal hetzelfde zijn als uw filtratie…
Read more

1.Plantaardig puin

In een bekken zijn er twee bronnen van organisch materiaal die kunnen bijdragen aan de achteruitgang van de waterkwaliteit. Het ene is voedsel en het andere is plantaardig of organisch afval dat door water of wind wordt aangevoerd. Het is aan jou om de hoeveelheid voedsel die je eet onder controle te houden. Voor planten…
Read more