Herstal, Liège, Belgique
info@aquatic-science.com

De stikstofcyclus

Wat is de stikstofcyclus?

Eerst wordt organisch afval op het wateroppervlak en vegetatief afval op de bodem van de vijver afgebroken tot zeer giftig ammoniakafval.
Vervolgens wordt NH4 door nitrosatie omgezet in de giftige stof Nitriet. Deze laatste wordt ten slotte door nitratie omgezet in NO3.