Herstal, Liège, Belgique
info@aquatic-science.com

Auteur: nbo

Poisson nourri par une main

5. Het waterevenwicht op elk moment in stand houden

Regenwater kan de zuurtegraad van uw vijver verhogen en is volledig vrij van mineralen.  Hierdoor brengt het de balans van de mineralen uit evenwicht in de vijver..  En water zonder mineralen is kwetsbaar en kan plotselinge veranderingen ondergaan die leiden tot een explosieve vergroening. Er is geen minimale hoeveelheid mineralen die essentieel is voor een…
Read more

4. Overbevolk uw vijver niet

Water betekent plezier, maar het leven dat het huisvest is niet altijd even makkelijk. De meeste vijvers zullen vaak vissen bevatten. In de natuur komen alle soorten vissen voor, doch wordt algemeen aangenomen dat koikarpers met hun flamboyante kleuren de koninginnen van de vijver zijn. Maar opgelet, het zijn niet alleen fijnproevers, ze kunnen ook…
Read more

3.Slibvorming beperken

In de natuur bestaat er geen continue stabiele omgeving. Een natuurlijke vijver zal altijd dichtslibben, de oevers zullen dichtgroeien, geleidelijk aan moerasachtig worden en dan een grasrijke of beboste omgeving worden, afhankelijk van de locatie.  Om dit in uw vijver te voorkomen, is het belangrijk om de ophoping van slib te beperken.  Daarom dient het…
Read more

2. Meet regelmatig uw waterparameters

Het water in uw vijver kan bruin- of groenachtige tinten aannemen. Dit geeft aan dat de waterparameters niet in evenwicht zijn. Als u bijvoorbeeld te veel voer geeft, zullen uw vissen overtollige uitwerpselen produceren en het te veel aan voer onaangeroerd laten. Dit zal het vijverwater beïnvloeden. Het water wordt dan bruinachtig en steeds ondoorzichtiger.…
Read more

1.Plantaardig afval

In een visvijver zijn er twee bronnen van organisch materiaal die kunnen bijdragen tot de verslechtering van de waterkwaliteit. Enerzijds is er het organisch afval (bv. uitwerpselen), anderzijds is er het plantaardig of organisch afval dat door water en wind wordt aangevoerd. Het voederen van de vis kan u makkelijk zelf beheren Bij plantaardig afval…
Read more